Avís legal

Informació general

Per tal de donar compliment amb allò que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest espai web:

Titular: GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL.
Adreça: C/ PLATO, 7
08007 Barcelona
CIF B59342444
N° DGS: J-1029

I.- Usuaris

L’accés a i/o ús del Portal atorga a qui el realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquell mateix moment, plenament i sense reserves, les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars que, en el seu cas, complementin, modifiquin o substitueixin les Condicions Generals en relació a determinats serveis i continguts del Portal.

II.- Utilització de la pàgina web, dels seus serveis i continguts

L’usuari es compromet a utilitzar el Web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. De la mateixa manera, queda prohibit, l’us del Web amb finalitats il•lícites o lesives contra GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL. o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del Web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc ), se’n prohibeix:

 • La reproducció, distribució o modificació, excepte en el cas de tenir l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.
 • Qualsevol vulneració dels drets de GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL. o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
 • La seva utilització per a tot tipus de finalitats comercials o publicitàries, diferents de les estríctament permeses.
 • Qualsevol intent d’obtenir els continguts del Web per qualsevol medi diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s’utilitzen en la xarxa, sempre que no causin perjudici de cap mena al Web de GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL.

III.- Responsabilitat de l’usuari per danys i perjudicis

L’ús del Web es realitzarà sota la única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari. Aquesta responsabilitat es farà extensiva a l’ús, per part de l’usuari o de qualsevol tercer, de qualsevol contrasenya o similars assignades per a l’accés al Web o a qualsevol dels seus serveis.

Sense perjudici de lo anterior, GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL., es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés al Web, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals, o les particulars que en cada cas els siguin d’aplicació.

IV.- Modificació unilateral

GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL. podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del Web, així com modificar o eliminar, els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o ús del Web.

V.- Vincles

Les persones o entitats que pretenguin fer o facin un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines del portal de GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL. s’hauran de sotmetre a les següents condicions:

 • No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del Portal d’Antonio García Varadles.
 • No s’establiran deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb les pàgines del Portal de GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL. sense la prèvia autorització expressa de GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL.
 • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del Portal de GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL. ni sobre els serveis o continguts del mateix.
 • Tret d’aquells signes que formen part del “hipervincle”, la pàgina web en la que s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, ròtul d’establiment, denominació, logotip, eslogan o altres signes distintius pertanyents a GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL., tret d’autorització expressa d’aquest.
 • L’establiment del “hipervincle” no implicarà l’existència de relacions entre GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL. i el titular de la pàgina web o del portal des del que es realitzi, ni el coneixement i acceptació de GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL. dels serveis i continguts oferts en l’esmentat portal.
 • GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL. no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic en la pàgina web o portal des del que es realitzi el “hipervincle” ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.
 • Qualsevol “hipervincle” al Portal de GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL. s’efectuarà a la seva pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté.

VI.- Exclusió de garanties i responsabilitat

GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que podessin portar causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.
 • La manca d’utilitat, adequació o validesa del Web i/o dels seus serveis o continguts per a satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • La recepció, obtenció, emmagatzament, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
 • L’ús il.lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del Web, dels seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el Web.
 • El no compliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del Web.

VII.- Duració

La duració de la prestació del servei del Web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici de lo anterior, GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL. es reserva el dret per a, interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que l’integren, en els mateixos termes que queden recollits en la condició quarta.

VII.- Propietat Intel.lectual

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel.lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a GENERAL BROKING CORREDURIA DE SEGUROS, SL. indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, haurà d’indicar la representació amb la que actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel•lectual i la seva ubicació en el Web. •Acreditació dels esmentats drets de propietat intel•lectual. • Declaració expressa en la que l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
 • La legitimitat dels drets de propietat intel•lectual corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

Contacte

Adreça

C/ Plató 7
08021 Barcelona

Telèfon
T. 932 379 396

WhatsApp
609 633 910

Mail
gbroking@gbroking.com

Horari

Dilluns a divendres: 9h a 14h i de 15h a 18h.

Juliol i agost de 8h a 14h.

NIF.B59342444 - Inscrita en el Registre Marcantil de Barcelona, volum 20158, foli 172, full B-2216. Inscripció 1ª - Nº de Registre DGPFA J-1029 - Concertada pólissa de Responsabilitat Civil segons art. 27.1 e) i capacitat financiera segons art. 27.1 f). Llei 26/2006 de juliol, de mediaciò d´assegurances i reasegurances privades.